Nieuws

Terug naar Nieuws

Jaarvergadering Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH)

Nadat we een aantal keren onze officiële jaarvergadering 2021 hebben moeten uitstellen, willen we nu op 26 april onze jaarvergadering in het wijkcentrum de Mallemok organiseren.

Op de agenda staat o.a. het financieel verslag 2020 en 2021 en het verslag van de kascommissie. Daarnaast stelt het BOH bestuur twee nieuwe bestuursleden voor: Hans van der Lee en Henny Kegge. Specifieke informatie over verslagen en bestuurskandidaten kunt u – na aanmelding via info@bohscheveningen.nl – toegezonden krijgen

Buiten bovenstaande onderwerpen doen de verschillende commissies – indien gevraagd – verslag van hun werkzaamheden van het afgelopen jaar, waarbij energietransitie en verduurzaming binnen de wijk, groen al dan niet in relatie met de leefbaarheidspleinen, aandacht voor jongerenwerk, reflectie op verkiezingsbeloftes m.b.t. bewonersparkeren en tegengaan van overlast op de agenda aan de orde kunnen komen.

Mocht u zelf onderwerpen aan de orde willen stellen dan dient u die voor 24 april bij het secretariaat aan te melden.

Inloop als gewoonlijk in het wijkcentrum de Mallemok, Westduinweg 38d vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.