Columns

Terug naar Columns

“Katern april 2018”

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt.

Op 27 maart jl. vond in de Mallemok de aangekondigde bestuurswissel binnen onze Bewonersorganisatie plaats. Scheidend penningmeester Marian van den Broek gaf na meer dan 13 jaar het stokje over aan scheidend secretaris Ton Hulleman. Een goede overgang waarbij de kennis en ervaring in het bestuur blijven. Mooi dat stadsdeeldirecteur Mendy van Veen kwam om Marian namens de Gemeente te onderscheiden met de stadsspeld van Den Haag. De stadsspeld wordt uitgereikt aan bewoners die goed bekend staan en zich als vrijwilliger meer dan 10 jaar bijzonder hebben ingezet voor hun buurt of wijk. Marian blijft actief binnen het verband van de Bewonersorganisatie. Het nieuwe bestuur wordt samen met een steeds talrijker bezochte BOH-vergadering vele goede werken toegewenst.

Op 3 april jl. vond een voorlopig laatste bijeenkomst plaats met betrekking tot de herinrichting van het zogeheten leefbaarheidsplein rond de Hennephofkerk op de hoek van de Schokkerweg en de Westduinweg. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter heeft de Gemeente samen met belanghebbenden, buurtgenoten en mensen van de BOH wensen en ideeën geïnventariseerd. Het plein zal opnieuw worden ingericht. De werkzaamheden zullen naar verwachting vanaf het 4e kwartaal van dit jaar starten.
We kunnen bloemrijke plantenbakken, mooie Berlage lantaarnpalen en speciaal voor het plein gemaakte banken tegemoet zien. De banken zullen worden voorzien van historisch Scheveningse afbeeldingen met een tekstplaquette. De tekst voor de plaquette zal worden geleverd door wijkgenoten. Als het nieuwe plein wordt opgeleverd zal het een nieuwe naam krijgen. Over de manier waarop ideeën voor de nieuwe naam worden geïnventariseerd hoort u nog. De bloemenkiosk krijgt een nieuwe eigen plek op het plein.

De beoogde rotonde op de hoek Schokkerweg en Westduinweg wordt apart van het plein ontwikkeld. Een eerste voorstel van de Gemeente voldeed niet aan gemaakte afspraken. De verwachting is dat het stadsbestuur nog voor de aankomende zomer een periode van inspraak zal afkondigen om aanwonenden en belanghebbenden gelegenheid te geven hun mening te geven over een aangepast plan.

Op 9 april vond een informatieavond vanuit het Fonds 1818 plaats in Muzee. Het Fonds presenteerde haar actie ‘Verrijk je buurt’ om dit jaar 2018 buurtinitiatieven te ondersteunen. Voor een goed buurtvoorstel is er tot 3000 euro beschikbaar. Wij roepen U op met voorstellen te komen.

Op 24 april a.s. is de volgende BOH-vergadering. Dan worden gemeentelijk stedebouwkundige en projectleider voor het Norfolkterrein Frank Weijzen en zijn collega en omgevingsmanager Marcel Hoogsteder verwacht voor een kennismaking. U kunt uw specifieke vragen alvast aan ons doorgeven.

Ook is er op de agenda ruimte gereserveerd voor het bestuur van de Jachtclub Scheveningen om hun plannen voor nieuwbouw van hun clubhuis te presenteren. Uw ideeën zijn welkom. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid in ons Havenkwartier. Met elkaar spreken we af welke actie daarvoor nodig is. We hebben elkaar daarin nodig. Wellekom.