Nieuws

Terug naar Nieuws

Katern Augustus 2018

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt,

Zoals u elders in de media en ook in deze krant kunt lezen is uw Bewonersorganisatie teleurgesteld maar strijdbaar uit de vakantie gekomen. In onze vakantie is ons de huur van onze vaste kantoorruimte in de Mallemok is opgezegd. De manier waarop dit is gegaan heeft ons verbijsterd. Nu strijden wij voor het behoud ervan, en voor ons voortbestaan als BOH.

We hopen dat u een goede zomer beleeft met een frisse wind van zee, en dat u terug kunt kijken op bevredigende deelname aan de grote evenementen. En terwijl de zomer voortduurt nodigen we u graag uit voor onze vergadering op 28 augustus a.s. om 20.00 in de Mallemok. Wijkgenoten zijn de afgelopen weken alert en actief geweest op verschillende fronten, de agenda van onze vergadering zal daarop worden afgestemd.

In onze samenleving zijn verschillende partijen waaronder de overheid zelf op zoek naar mogelijkheden om de betrokkenheid van burgers te optimaliseren; op welke manier kan de burger daadwerkelijk bijdragen en hoe wordt die bijdrage dan vervolgens gewaardeerd en verwerkt door de overheid.
In onze wijk zijn we getuige van hoe dat proces zich voltrekt: burgers doen observaties en maken daarvan melding o.a. bij uw Bewonersorganisatie. Uw punt wordt dan een agendapunt op onze vergadering en met u samen kan dan een nieuwe stap worden gezet.

Zo was uw wijkgenoot aanwezig bij een naar verluidt matig bezochte informatie bijeenkomt over de ontwikkelingen rond het Noordelijk Havenhoofd en de Strandweg. Er is veel in ontwikkeling dat ons allen raakt wat betreft overlast en toegankelijkheid en zo blijven we aandacht vragen bij het Stadsdeel en het gemeentebestuur over de pijnlijk gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de kruising Westduinweg, Van Bergenstraat en Statenlaan. De verwachting is dat in het 4e kwartaal van dit jaar begonnen wordt met de fysieke aanpassing van de kruising. De bushalte bij het Radio Hollandplein in de richting Duindorp wordt verplaatst naar voorbij de kruising i.v.m. de verwachte nieuwe elektrische busverbinding van het Centraal Station via Madurodam naar het voormalige Norfolkterrein.

Zoals u weet worden verschillende openbare ruimten op dit moment opnieuw ontwikkeld, er komt een rotonde bij de kruising Schokkerweg – Westduinweg; het plein bij de kerk van de oud-gereformeerde gemeente wordt heringericht; op het Radio Hollandplein worden de verloren gegane bomen vervangen; en er is een plan gemaakt voor meer groen rond de Tweede haven. De Adviescommissie Openbare Ruime van de gemeente (ACOR), heeft nu bepaald dat alle plannen samengebracht moeten worden zodat het gehele gebied wat betreft groen eenzelfde sfeer en uitstraling krijgt. Een landschapsarchitechtenbureau – dat al betrokken was – heeft nu opdracht gekregen om dit omvangrijke plan, waarin ook rekening wordt gehouden met zaken die verkeer en vervoer betreffen, uit te werken.