Columns

Terug naar Columns

Katern Maart 2019

Beste buurtgenoten,

Bij alle verandering en beweging die we waarnemen in onze woonomgeving blijven zaken herkenbaar als vanouds, ankers waaraan we houvast hebben. Afgezien van vaste punten aan de fysieke horizon, het havenhoofd, de oude kerk, de vuurtoren en de naald, zijn het gebruiken die we terugvinden in de jaarkalender die helpen voorbereiden op de seizoenen. En ook de instellingen waar we sinds jaar en dag op kunnen rekenen omdat ze voor ons zijn, helpen aan grip en ruggensteun.

We zijn trots op onze wijk, de bijzondere plek in het land, zo vlak aan zee en bij de stad, en we zetten ons – als BOH – inmiddels 40 jaar in om vraagstukken en kwesties die leven bij buurtgenoten aan te pakken en onder de aandacht te brengen van organisaties en het gemeentebestuur. In het wijkblad Rond de Haven treft u komende week een interview aan met vrijwilligster, buurtgenote  en penningmeester voor lange tijd Nel Rog-Vrolijk. In het interview vertelt ze hoe de club die toen ontstond, de Bewonersorganisatie Havenkwartier, behalve actievoeren en mensen betrok bij de buurt, ook een vriendenclub werd. Men toog zelfs met elkaar op vakantie. Hoewel een gezamenlijke vakantie geen agendapunt is voor ons, 40 jaar later, is de focus op wat leeft en moet gebeuren onveranderd en de gezamenlijkheid met buurtgenoten een vaste kracht gebleven.

Een van de punten die we als bewoners op onze agenda hebben is de leefbaarheid in wijk en de kwaliteit van de woonomgeving waarvan wij zeggen dat meer en verzorgd groen daarin belangrijk is. We kijken nu uit naar de langverwachte visie die de gemeente voor ons gebied in petto heeft op basis van de wensenlijst die al ruim een jaar geleden in samenspraak tussen bewoners en ondernemers rond de haven is op gesteld.

We verwachten voor a.s. Pasen bericht van de gemeentelijke projectleider, en rekenen erop dat nu spoedig werk gemaakt zal worden o.a. van verbetering van het verloren groen op het Radio Hollandplein.

Op Twitter pikten we deze week het Raadsbesluit op dat de hellingbaan tussen Dr. Lelykade en Zeesluisweg aan het openbaar verkeer zal worden onttrokken. Dit besluit is een gevolg van de geplande ontwikkeling van een hotel annex zogenaamd maritiem bedrijvengebouw ter hoogte van de hellingbaan. Wat tot nu toe een kade was, wordt een doorgaande verkeersweg. We protesteerden tegen de situatie die nu ontstaat: de kotter-eigenaren in dat gedeelte van de haven kunnen hun netten niet meer uitleggen op de kade; de aanvoer van brandstof aan de olieboot wordt ingewikkeld; de weg langs de Pijp heeft geen voetgangers- en fietsersgedeelte, en oud-vissers die vanaf de Klaverbank eerder een rustig uitkijkpunt vonden zullen nu het verkeer vlak langs hen heen zien komen. Ons appél aan de politiek heeft geleid tot een motie bij monde van Pieter Grinwis, fractievoorzitter van CU/SGP in onze gemeenteraad, die de plek van de oud-vissers met succes heeft verdedigd. Zijn motie om bij alle ontwikkelingen primair oog te houden op en een voorzieningen te treffen voor het publiek is aangenomen.

Ook zijn we betrokken in de besprekingen rond alternatieven voor zorg op Scheveningen nu sluiting van het ziekenhuis voor Scheveningers op handen is. In dit verband hebben we o.a. gesprekken met de voorzitter van het HMC om zo concreet mogelijk bereikbare alternatieven veilig te stellen.

We hopen u te mogen begroeten bij onze komende bewonersbijeenkomst op 26 maart a.s. om 20.00 in de Mallemok, Westduinweg 38d. Komt u ook eens meepraten? U bent wellekom.