Nieuws

Terug naar Nieuws

Katern Maart 2020

Geachte buurtgenoten,

De nieuwsberichten over de verspreiding van het Covid-19 Coronavirus volgend, berichten wij u dat de geplande maartvergadering van Bewonersorganisatie Havenkwartier op de 24ste niet zal plaatsvinden.

Intussen heeft het gemeentebestuur besloten dat Oracs zullen worden geplaatst in het Geuzenkwartier, u kunt de overwegingen teruglezen in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-64530.html. U kunt dan lezen dat sprake is van een serie locatiewijzigingen, en dat u sinds 11 maart jl.  6 weken de mogelijkheid heeft om uw zienswijze op het plaatsingsplan kenbaar te maken.

U heeft vast gezien hoe de bomen er op het Radio Hollandplein het afgelopen jaar hebben bijgestaan. Ons is door de gemeentelijke projectleider toegezegd dat dit voorjaar de gesneuvelde bomen aldaar zullen worden vervangen, en dat de plantgaten van alle bomen zullen worden verbeterd. Bovendien is drie jaar intensieve nazorg toegezegd: het monitoren van de groeiontwikkeling, inclusief het water geven.

Nu de rotonde op de hoek van Westduinweg en Schokkerweg voor het Laag Lindoduin zo goed als gereed is, verwachten we ook een spoedige aanleg van het aanpalende Leefbaarheidsplein. We zijn in gesprek met het Stadsdeel over de uitvoering van de plannen voor meer groen op dit plein, en waar mogelijk langs de gehele Dr. Lelykade.

Nu de maart vergadering niet doorgaat heeft het bestuur van uw Bewonersorganisatie net even meer tijd zich verder te buigen over de Statuten en met name het Huishoudelijk Reglement, waar een aantal van u om gevraagd heeft.

Terwijl we worden aangemoedigd om grote groepen te mijden om verspreiding van het virus te voorkomen blijft het belangrijk zorg en aandacht voor elkaar te houden.  We hebben begrepen dat – uit voorzorg vanwege het virus – bijvoorbeeld het Uiterjoon gestopt is met de dagelijkse maaltijdverzorging voor bewoners en ouderen uit onze wijk, van buiten het Uiterjoon. Daarom roepen we elkaar op om in onze omgeving te checken of een buurman/vrouw het nu lastig vindt aan zijn/haar dagelijkse potje te komen. Misschien kunt u helpen. In tijden van crises worden mensen creatief en vinden oplossingen voor elkaar, denkt en doet u mee?

Mailt u ons bij dringende zaken? info@bohscheveningen.nl

Zonder tegenbericht kijken we naar u uit bij de aprilvergadering op de 28ste om 20.00 in de Mallemok, Westduinweg 38d.