Nieuws

Terug naar Nieuws

Katern Mei 2018

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt,

Op 24 april jl. waren vertegenwoordigers van de gemeente op bezoek bij de maandelijkse vergadering van de bewonersorganisatie. De gemeentelijke stedenbouwer Marcel Hoogsteder en zijn collega projectleider van het Norfolkterrein Frank Weijzen kwamen de stand van zaken doornemen. Meest opvallend was het plan om de Pluvierstraat tijdelijk door te trekken voorlangs de flat grenzend aan het einde van het Verversingskanaal, het kopblok genaamd. De weg zou vooral het bouwverkeer naar de nieuwe bouwblokken op het parkeerterrein van het Zuiderstrandtheater mogelijk moeten maken. Beloofd is dat na oplevering van alle bouw het talud aan het kopblok weer zal worden vergroend.

Senior medewerker Marjo Hiemstra (DSO) was in de vergadering om te wijzen op subsidies voor bewoners die werk willen maken van een gasloze duurzame woonomgeving. U kunt kijken op duurzaamdenhaag.nl en op ‘den haag subsidies voor bouwen en wonen’. Wist u dat de ANWB via de termen ‘lidmaatschap’ en ‘maatschappelijk’ ook subsidies beschikbaar heeft?
Marjo riep ook op om iedereen die met de buren een buren Whats-App groep deelt te kijken op de website alerteburen.nl. De wijkagent deelt deze site en kan u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst later dit voorjaar.

Zoals menigeen heeft gezien is de trap naar het duin aan de Vissershavenweg gesloopt. Dit is zonder medeweten van de buurt begonnen. Ook de vertegenwoordigers van de gemeente konden ons niet informeren. Onze voorzitter heeft in een brief om opheldering gevraagd aan de wethouder Karsten Klein. We hopen voor de a.s. vergadering een verklaring te hebben ontvangen.

Op 1 mei jl. vond in het clubhuis van de jachtclub Scheveningen, ’t Spuigat, een eerste voorlichting plaats van de nieuwbouwplannen voor een drijvend paviljoen aan de passantensteiger in de jachthaven. A.s. 22 mei is het bestuur van de jachtclub in de vergadering om te informeren over de stand van zaken. U kunt dan vragen stellen en zien en horen welke veranderingen ophanden zijn. Wist u dat meer dan 6000 passanten de jachthaven aandoen jaarlijks? Het nieuwe paviljoen zal er vooral ook voor hen zijn.

Op 20 maart jl. vond een presentatie plaats in de Mallemok naar aanleiding van onderzoek naar eenzaamheid onder inwoners van Den Haag. Zeker 49% van de Haagse inwoners zou gevoelens van matige tot (zeer) ernstige eenzaamheid ervaren. Die gevoelens kunnen gevoed worden door gebrek aan betekenisvolle relaties en door twijfel en onzekerheid over de eigen conditie en invulling van de eigen tijd en het bestaan. Eenzaamheid is een aanzienlijk probleem dat de samenleving veel zorg kost. De gemeente wil de aanpak van eenzaamheid lokaal versterken en vrijwilligers en bewoners vanuit hun eigen rol en kracht een bijdrage vragen. Dat het de gemeente ernst is blijkt uit de enquête die ze onlangs voorlegde aan de bewonersorganisatie met de vraag waarin de BOH zich daadwerkelijk inzet voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Het is een vraag waarover we ons zullen moeten buigen. Door onze verbondenheid met de Mallemok en Welzijn Scheveningen kunnen we inzetten waar nodig. Kunt u zich voorstellen dat nog geen 2 jaar geleden de Mallemok ernstig met sluiting werd bedreigd, en nu mede door actie van de BOH floreert als buurthuis voor heel veel wijkgenoten!
Komt u naar de BOH vergadering a.s. 22 mei in de Mallemok aanvang 20.00 uur? Wellekom.