Nieuws

Terug naar Nieuws

Maandelijkse bewonersvergadering 24-1 a.s.

Elke vierde dinsdag van de maand is er onze maandelijkse bijeenkomst voor bewoners van het Havenkwartier, Vissenbuurt, Geuzenwijk en De Zuid. U bent van harte welkom op dinsdag 24 januari a.s. Inloop vanaf 19.30, start om 20.00 uur.

Met elkaar proberen we dan de ‘pijnpunten’ in de wijk verder uit te diepen en tegelijkertijd stappen te zetten om die zelf of in overleg met onder andere de gemeente aan te pakken. We kijken even terug, maar vooral vooruit hoe we al dan niet in werkgroepverband de leefbaarheid in onze wijk kunnen verbeteren.

Op de agenda staan onder meer ‘rondje wijk’, ‘overleg wijkagent’, ‘overleg gemeente’, de voortgang met het havenconvenant en de voorlopige uitslag van ons Wob-verzoek over de eventuele bouw van een hotel op de Dr. Lelykade.

Daarnaast kunt u tijdens en na de vergadering kennismaken met het potentieel nieuwe bestuurslid, de heer Robert van der Vossen.

Uiteraard is er na afloop gelegenheid om elkaar ‘al ’t nodige voor tijd en eeuwigheid’ toe te wensen.