Nieuws

Terug naar Nieuws

Meer mensen krijgen keuze tussen erfpacht en eigendom

Meer mensen krijgen de mogelijkheid om de grond te kopen waarop hun woning staat. Het aantal adressen waarvoor dit kan is uitgebreid van ruim 22.000 naar ruim 33.000.  Voor het Havenkwartier geldt dit alleen voor de wijken Vissenbuurt en de Geuzenwijk. Voor het gedeelte gelegen tussen Westduinweg en de Zee is dit niet mogelijk.

In Den Haag geeft de gemeente in sommige delen van de stad alleen grond in erfpacht uit. In andere gebieden kunnen erfpachters kiezen tussen eigen grond of erfpacht. In het coalitieakkoord is afgesproken dat meer mensen eigendom over hun grond moeten kunnen krijgen.

WOZ-waarde bepalend

Met het nieuwe beleid is het kopen van het eigendom simpeler en transparanter geworden. Vroeger moest er eerst een taxatie plaatsvinden. Nu is de WOZ-waarde van het pand bepalend voor de koopsom. Alleen eigenaren met een eeuwigdurend erfpachtrecht plus afgekochte canonverplichting kunnen in aanmerking komen.

Kaart

Wilt u weten of uw adres in aanmerking komt? Kijk dan op Van erfpacht naar eigen grond en voer uw adres in op de kaart. Erfpachters met een adres in 1 van de nieuwe gebieden, ontvangen binnenkort een brief van de gemeente over dit onderwerp.

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/meer-mensen-krijgen-keuze-tussen-erfpacht-en-eigendom.htm

Bron: Gemeente Den Haag