Nieuws

Terug naar Nieuws

Muzee Moet Blijven

Muzee wordt weggevaagd als het aan de ‘Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024’ ligt. Vanaf 2021 – nog acht maanden van hier – ontvangt Muzee geen euro subsidie meer!

Ziet u het gebeuren, dat Muzee dus binnenkort leeg staat? Nee toch? Wij ook niet. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord in dezen en het zal een enorme inspanning vragen van iedereen: bestuur, donateurs, de vrienden van Muzee, de directie en de medewerkers om het tij te keren.

Een advies is maar een advies zou u kunnen denken, maar specifiek dit weegt zwaar voor de gemeente. Het is ook daarom, dat er een actiecomité is gevormd, dat plannen maakt voor het voeren van actie op alle denkbare fronten. Hoe doen we dat? Via persberichten naar de media, maar wij hebben ook uw steun nodig! U kunt ons steunen door:

1.De petitie te ondertekenen via deze link. Al meer dan 3.500 mensen hebben hem ondertekend.

2.De actieposter ‘Muzee Moet Blijven’ voor uw raam te hangen. Deze verschijnt aanstaande dinsdag (5 mei) in De Scheveninger.

De Stichting Donateurs Muzee Scheveningen (SDMS) heeft inmiddels aan Muzee een bedrag van € 10.000,= ter beschikking gesteld t.b.v. dit actiefonds. Wij vinden het erg belangrijk, om Muzee in deze moeilijke tijd zo te kunnen helpen.

Spreek met uw familie, vrienden en buren over behoud van Muzee en stuur mij per email (donateurs@muzee.nl) uw suggesties voor eventuele acties.

Wij vertrouwen op de goede afloop. Immers acht jaar geleden stonden we ook met de rug tegen de muur, toen is het goed gekomen. Ook nu gaan wij ervoor, met uw hulp gaat het ook nu zeker weer lukken!

Vriendelijke groeten,

Jan Nelisse, voorzitter