Nieuws

Terug naar Nieuws

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden, aanwijzing verboden gebieden en locaties (barbecue)

Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020, aanwijzing verboden gebieden en locaties (barbecue).  Voor het Stadsdeel Scheveningen geldt dit voor de Kuststrook en het Westbroekpark (zie foto’s)

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden;

Overwegende,

dat het op grond van artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020 verboden is zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

dat is gebleken dat er in een aantal openbare parken, stranden en overige locaties regelmatig barbecues plaatsvinden;

dat het plaatsvinden van barbecue op die locaties een aanzuigende werking, waardoor het aantal barbecueënde personen steeds meer toeneemt en de locaties daarom steeds drukker bezocht worden;

dat gebleken is dat de deelnemers aan de barbecue zich niet altijd houden aan de eis dat men onderling een afstand van 1,5 meter dient aan te houden;

dat het met het drukker worden van de locaties steeds moeilijker zal worden om aan de 1,5 meter-eis te voldoen;

dat ondanks diverse waarschuwingen en overig handhavend optreden van toezichthouders de drukte en overtredingen van de afstandseis blijven voortduren;

dat het voor de toezichthouders daarom niet of in ieder geval onvoldoende mogelijk is om effectief handhavend op te treden;

dat er daarom ernstige vrees bestaat of dreigt te ontstaan voor de volksgezondheid in de veiligheidsregio Haaglanden;

dat het daarom noodzakelijk is om het barbecueën en de neveneffecten daarvan op een aantal locaties in de regio te voorkomen;

gelet op artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020 en de artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

I.
Aan te wijzen als locatie waar het op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020 verboden is zich op te houden de op de bijlage bij dit besluit behorende genoemde gebieden en locaties, zoals roodomlijnd weergegeven op de daarbij behorende kaarten;

II.
Te bepalen dat dit verbod niet geldt voor personen die geen materialen bij zich hebben die kunnen worden gebruikt voor het bereiden van voedsel in de open lucht, waaronder barbecues en barbecuebenodigdheden;

III.
Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treedt.

Het hele bericht is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-435.html