Nieuws

Terug naar Nieuws

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg

Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden; Gelet op het bij hem, van de zijde van de politie Eenheid Den Haag, ingekomen Veiligheidsplan Kuststrook in Coronatijd (bijgevoegd);

Overwegende,dat het op grond van artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020 verboden is zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

dat artikel 2.5 van de Noodverordening bepaalt dat het verboden is zich te bevinden in door de plaatsvervangend voorzitter aangewezen gebieden en locaties; dat dergelijke gebieden en locaties kunnen worden aangewezen indien op deze gebieden of locaties het verbod van artikel 2.2 niet of in onvoldoende mate in acht wordt genomen of dreigt te worden genomen; dat uit voormeld veiligheidsplan blijkt dat de meldingen in de politiesystemen en de informatievoorziening vanuit de verschillende ketenpartners laten zien dat men zich de afgelopen drie weken niet aan bovengenoemde maatregelen heeft gehouden. Dat men in grote getalen naar de kuststrook blijft komen bij mooi weer en vooral in de weekenden. Dit leidt tot diverse vormen van overlastgevend gedrag waarbij de coronamaatregelen niet in acht worden genomen. dat er daarom ernstige vrees bestaat of dreigt te ontstaan voor de volksgezondheid in de gemeente Den Haag; 

dat het daarom noodzakelijk is om, zolang de coronamaatregelen gelden, de onderstaande locatie te sluiten voor gemotoriseerd verkeer:

De Strandweg te Den Haag in zijn geheel, vanaf de Scheveningseslag tot aan het Noordelijk havenhoofd. Daarbinnen vallen dan tevens de parkeerplaatsen (zie bijgevoegde kaart).

Het verbod geldt dagelijks van 16.00- tot 24.00 uur.

B E S L U I T :

De volgende locatie op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer:

De Strandweg te Den Haag in zijn geheel, vanaf de Scheveningseslag tot aan het Noordelijk havenhoofd. Daarbinnen vallen tevens de parkeerplaatsen. Het verbod geldt dagelijks van 16.00 – 24.00 uur.

Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treedt.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-421.html