Nieuws

Terug naar Nieuws

Ondernemers, bewoners en gemeente zetten samen de schouders onder de ontwikkeling van de haven

Het bedrijfsleven van de Scheveningse haven (BSH), de bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en de gemeente Den Haag hebben vandaag het ‘Convenant Scheveningen Haven’ ondertekend. Het convenant beschrijft de gezamenlijke inzet in een werkbare en leefbare haven. Ook is de overeenkomst de start van een gezamenlijke visie op de haven. Daarmee zet het de eerste stappen naar een duurzame haven die nog lange tijd mee kan.

Balans tussen werken, wonen en recreëren
Wethouder Revis (stadsdeelwethouder Scheveningen): “In de haven wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Het convenant zorgt voor duidelijkheid en een goede balans tussen deze zaken. Dat is belangrijk, want de bedrijvigheid, de maritieme functie en bovenal de visserij geven onze haven het karakter dat bij Scheveningen hoort. Met de bouw van woningen rond de haven, zorgt dit convenant ervoor dat de komende jaren ook ruimte blijft voor visserij en havengebonden bedrijven. Dat is essentieel voor een haven. Ik ben erg blij dat ik nu met de voorzitters van het bedrijfsleven van de Scheveningse haven en de bewonersorganisatie Havenkwartier het convenant heb ondertekend. In een intensief proces hebben we gezamenlijk dit resultaat bereikt en afgesproken om ook in de toekomst samen onze schouders te blijven zetten onder de ontwikkeling van de haven. Dit doen we door gezamenlijk plannen te maken om economische activiteiten te stimuleren in een voor de bewoners leefbare omgeving.”

Eén aanspreekpunt
Gerrit de Ruiter, namens het bestuur van de BSH: “De BSH vindt het belangrijk om één aanspreekpunt te hebben voor alle zaken in de haven. We hebben daarom afgesproken verder te onderzoeken hoe we alle activiteiten in de haven op een goede en professionele manier kunnen aansturen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de afstemming van het gebruik en het beheer van de ruimte op het water, de kades en bedrijfsruimtes. We moeten zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor parkeren, ook voor zeevaarders die langere tijd van huis zijn, en laden en lossen langs het water, zodanig dat je ook met je heftruck vanaf de kade de bedrijfsruimte in kan. Maar ook bekijken welke evenementen er op welke kades mogelijk zijn, zonder dat ze de bedrijven en de bewoners te veel in de weg te zitten. Ook hierbij zoeken we die balans tussen functies.”

Overlast zoveel mogelijk beperken en verduurzamen
Teun van Dijk, voorzitter van de BOH: “Wij pleiten voor betaalbare woningen in en rond de haven. De Scheveningse haven is er gekomen, omdat de Scheveninger bij zee en visserij betrokken was. Van oudsher zijn bewoners rondom de haven betrokken bij het werken in de haven of bij havengebonden bedrijvigheid. Tegenwoordig zijn er ook veel bewoners rondom de haven die daar na hun werkzame leven voor gekozen hebben en soms moeite hebben om aan de werkzame geluiden en gewoontes van visserij en havengebonden bedrijvigheid te wennen of ze te waarderen. Met het Havenconvenant proberen we bestaande werkgelegenheid van onze eigen bewoners vast te houden en het potentieel van de haven zo veel mogelijk uit te baten, naast dat we proberen onze omgeving zoveel mogelijk leefbaar te houden voor een ieder die daar woont en/of werkt. Het is daarbij belangrijk om enerzijds zo optimaal mogelijk walstroomfaciliteiten aan te leggen en anderzijds waar mogelijk groen.”