Nieuws

Terug naar Nieuws

Onderwerpen gevraagd voor thema-avond over leefbaarheid

Op 28 november hebben we als BOH onze jaarlijkse thema-avond. Hiervoor roepen wij u op, om van u te horen hoe we met elkaar de leefbaarheid binnen de wijk kunnen vergroten. Wilt u zich per omgaande aanmelden – met een door u aangedragen onderwerp binnen dit thema – , zodat we ons goed kunnen voorbereiden? Uw aanmelding en onderwerp graag zo snel mogelijk naar info@bohscheveningen.nl.