Nieuws

Terug naar Nieuws

Onderzoek ondergrondse afvalcontainers Geuzenkwartier

Vanaf 25 maart 2019 start het onderzoek voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (Orac’s) in het Geuzenkwartier. De werkzaamheden duren naar verwachting een aantal maanden.

De aannemer onderzoekt op welke plekken er kabels en leidingen in de grond liggen. Hij graaft hiervoor proefsleuven.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden is er overlast. De werkplek wordt afgezet. Er is per werklocatie ongeveer 1 week een parkeerverbod. Uw auto wordt weggehaald als u hier toch parkeert.

Inspraakperiode

Na het onderzoek maakt de gemeente een ontwerp-plaatsingsplan. Dit is een voorstel waar de ondergrondse containers in de buurt mogelijk komen te staan. Tijdens de inspraakperiode kunt u laten weten wat u van het plan vindt (indienen zienswijze). Bewoners krijgen hierover nog meer informatie. Ook komt er een inloopavond.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres oracs@denhaag.nl of kijken op www.denhaag.nl/afval.