Openbare ruimte

Terug naar Openbare ruimte

Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Raadsmededeling

Op 30 maart is de raadsmededeling (RM) Voortgang Programma Toekomst Scheveningen badplaats door het college van B&W goedgekeurd. Het stuk is via het raadsinformatiesysteem (RIS) openbaar gemaakt. Klik hier om de raadsmededeling te lezen.

Met dit akkoord kunnen wij verder met het uitvoeren van het Actieplan. In de raadsmededeling staat ook uitgebreid beschreven wat het uitgebrachte advies van de werkgroep heeft opgeleverd, het advies is een bijlage bij de RM.

Verruimde tijden van 14070 tijdens het Paasweekend

Met de lessen van de voorjaarsvakantie in ons achterhoofd, werken we er hard aan om goed voorbereid te zijn op het Paasweekend. Toen duidelijk werd dat het eerder deze week al erg mooi weer zou worden, hebben we meteen een tandje bijgezet. Dit kon worden gezien aan de verkeersregelaars en extra handhavers. In het weekend dalen de temperaturen weer; we verwachten daarom geen hele grote aantallen bezoekers. Maar je weet het nooit… en ook in de weken daarna kan zonnig voorjaarsweer, in combinatie met de coronamaatregelen, leiden tot drukte. Daarom staan we steeds paraat om zo nodig een scenario te starten of om op te schalen. Dan is het wel belangrijk goed te kunnen monitoren waar en wanneer drukte en overlast ontstaat. Bewoners zijn hierbij belangrijke ‘ogen en oren’. Maar dan moet men de overlast natuurlijk wel kunnen melden en bij urgente zaken zien dat er meteen actie genomen wordt!

Gelukkig is het meldpunt, waar Scheveningers straks kunnen melden via een app en via 14070, later in april operationeel. Maar dat is nu nog niet zo. Daarom zijn gedurende het hele Paasweekend de tijden waarop een melding gemaakt kan worden bij 14070 verruimdop vrijdag 2 april kan dit tot 23.00 uur en vanaf zaterdag 3 april t/m maandag 5 april van 13.00 tot 23.00 uur. Het streven is om overlastmeldingen met een spoedeisend karakter meteen op te pakken.

De twee reguliere meldpunten van de politie bij calamiteiten 112 en voor niet-spoedeisende vragen of problemen 0900-8844 blijven van kracht. Ook voor de reguliere meldingen voor de gemeente Den Haag kan men gebruik blijven maken van de website van de gemeente en het algemene telefoonnummer 14070.

Dus bel in het Paasweekend vooral naar 14070 als je overlast waarneemt of ervaart!

En laten we hopen dat het weinig meldingen zullen zijn; dat het schoon, veilig en gezellig blijft op Scheveningen.

Namens de gemeente Den Haag,

Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen

(Bron: mededeling aan Adviesgroep leden)