Nieuws

Terug naar Nieuws

Oproep Evaluatie huidig parkeerregime in Havenkwartier / Geuzenwijk / Vissenbuurt

Op 29 januari wordt u opgeroepen om uw ervaringen ten aanzien van het huidige parkeerregime te delen met vertegenwoordigers van de Gemeente. De Gemeente heeft de BOH verzocht haar medewerking aan zo’n evaluatie te verlenen. In november 2017 is ‘betaald parkeren’ in de wijk ingevoerd. De vraag is nu: heeft de instelling van ‘betaald parkeren’ u geholpen om ‘voor de deur’ te kunnen parkeren, of is het alleen maar minder geworden? Heeft het ‘betaald parkeren’ uw parkeerprobleem opgelost of heeft het uw parkeerprobleem veroorzaakt?

Binnen de BOH hebben we het afgelopen jaar een aantal situaties op de agenda gehad, waar de Gemeente nadien aandacht heeft gegeven, maar waarvan nu gevraagd wordt of al dan niet genomen actie geholpen heeft. De volgende onderwerpen kunnen onder andere aan de orde komen:

  • Heeft de uitbreiding van het aantal parkeervakken in de Vissenbuurt het parkeerprobleem opgelost?
  • Heeft de invoering van betaald parkeren het parkeerprobleem in de Geuzenwijk opgelost? Of wilt u dat de Gemeente het in haar coalitie-akkoord genoemde voorstel voor een ondergrondse garage op het St. Aldegondeplein gaat uitwerken?
  • Kunnen de bewoners van de Dr. Lelykade tussen Datheenstraat en Kranenburgweg elk moment van de dag hun auto kwijt?
  • Bent u blij dat in sommige woonstraten betaald parkeren pas vanaf 18.00 ingaat ipv 13.00 in overige straten in het Havenkwartier (niet alleen op Dr. Lelykade) maar ook op Kranenburgweg, Schokkerweg, Zeesluisweg, Treilerdwarsweg en Vissershavenweg?
  • Is het inpandig parkeren op de Zuid (voormalig Norfolkterrein) voldoende of er is onvoldoende parkeergelegenheid ontstaan voor oorspronkelijke bewoners van de Kranenburgweg en/of Houtrustweg?
  • Is de Westduinweg als scheiding tussen de twee verschillende parkeerzones een juiste oplossing?
  • Vindt u dat in heel de kuststrook hetzelfde parkeerregime zou moeten gelden?
  • Is het huidig gedogen van ‘parkeren op eigen inrit’ een oplossing voor de toekomst?
  • Bent u blij – indien uit de in het coalitieakkoord genoemde enquête over invoering van betaald parkeren blijkt – dat de invoering wordt teruggedraaid?

Misschien heeft u andere vragen.

Op dinsdag 29 januari bent u van harte welkom om 19.30 uur in de Mallemok, Westduinweg 38d, uw vragen of oplossingen te delen met een vertegenwoordiging van de Gemeente. Inloop vanaf 19.00 uur. U kunt ons natuurlijk ook mailen.