Nieuws

Terug naar Nieuws

Petitie Houd Bronovo Open

Na twee geslaagde bijeenkomsten is het tijd de politiek bewust te maken van de noodzaak Bronovo te behouden. Met name gemeenteraadsleden en het college van B&W van Den Haag moeten zich achter het idee van de Stichting scharen. Wij stelden een petitie op, die via de site van petities.nl is te zien en te ondertekenen. Wij nodigen u uit dit te doen via de rechtstreekse link:

https://petities.nl/petitions/search?utf8=✓&search=houd+Bronovo+Open&locale=nl

Gaarne zoveel mogelijk mensen in uw omgeving aanmoedigen hetzelfde te doen. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet.

Stichting Houd Bronovo Open

-mail: info@houdbronovoopen.nl

-web: https://houdbronovoopen.nl

-Twitter: @houdbronovoopen

-Instagram: stichtinghbo