Nieuws

Terug naar Nieuws

Politiek Café Thabor 1 Maart

Er valt veel te kiezen op Scheveningen.

Een tiental politieke partijen hebben zich aangemeld om met u in gesprek te gaan over wat u vindt en waar zij voor staan. In alfabetische volgorde zijn dat CDA, CU/SGP, D66, Groen Links, Hart voor Den Haag, PvdA, PVV, SP, VVD en 50+.

Op dinsdag 1 maart wordt het zogeheten Politiek Café georganiseerd in Thabor, van Boetzelaerlaan 286, te Scheveningen. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, terwijl het Politiek Café om 20.00 uur begint met een korte presentatie van elk van de politici om in 3 minuten hun ideaal voor Scheveningen en eventueel Den Haag naar voren te brengen. Daarna krijgen wij als burger de gelegenheid onze specifieke situatie en eventuele vragen naar voren te brengen, waar zij – als politici – straks na de verkiezingen aandacht aan dienen te geven op een manier die onze leefbaarheid en/of onze werkzame situatie ten goede komt.

Op Scheveningen spelen veel onderwerpen, waaronder:

  • Hoe willen we als burger betrokken zijn bij door de gemeente voorgestelde ontwikkelingen die onze leefbaarheid of werkzame leefomgeving aangaan?
  • Hoe kan het dat we geen woonruimte kunnen vinden, terwijl er huizen en appartementen om ons heen lang leeg staan en tijdelijk als bnb of recreatiewoning verhuurd worden?
  • Hoe kan het dat een gemeente 22 miljoen toeristen naar Scheveningen wil halen zonder zich te realiseren dat een merendeel daarvan met de auto komt en via de Westduinweg weer naar huis gaan?
  • Welk beleid en gerichte actie straalt de gemeente uit – naast loze beloftes – als het gaat om energietransitie in de wijk als reflectie op de klimaatdoelstelling?

En zo kunnen er nog veel meer onderwerpen aan de orde komen, zoals m.b.t. parkeren, het groen in de wijk, handhaving m.b.t. verkeersregels, vuilopslag, etc., sociale woningbouw, onze zorg in relatie tot het verdwijnen van het Rode Kruis ziekenhuis en Bronovo, etc.

Feitelijk kan natuurlijk van alles aan de orde komen, maar iedere vraagsteller dient haar/zijn vraag in 1 minuut naar voren te brengen.  Onze “time keeper” zal daar streng de hand aan houden.

Het officiële debat tijdens het politiek café tussen u en de politici vindt plaats tussen 20.00 en 21.30 uur, terwijl u daarna in de gelegenheid gesteld wordt met de individuele politici bilateraal nog verder uit te wisselen onder het genot van…

Hartelijk groeten en tot 1 maart

Namens het BOH bestuur

Teun van Dijk, voorzitter, 06-53383965