Nieuws

Terug naar Nieuws

Presentatie meetresultaten luchtkwaliteit in het Havenkwartier op 11 september

Bijeenkomst meetresultaten Luchtkwaliteit in het Havenkwartier te Scheveningen op 11 september om 19.30 uur in het wijkcentrum “De Mallemok”  Westduinweg 38D

Tijdens de bijeenkomst zal een presentatie gegeven worden door de projectleider GGD over het project in Scheveningen waarbij men op verschillende locaties de luchtkwaliteit hebben gemeten. We geven een korte introductie over de GGD en het project Zuivere Lucht, vertellen wat en hoe we hebben gemeten. Ook bekijken we samen wat resultaten, hierbij proberen we (voor zover dit kan) verklaringen te geven voor bijzonderheden in de gemeten data alsmede meer informatie over lucht(kwaliteit) in het algemeen.