Nieuws

Terug naar Nieuws

Reactie op Bezwaarschrift Bewonersorganisatie Havenkwartier in Scheveningsche Courant van 02-01-2019

Beste mede bewoners (ruim 5000) van onze wijk Havenkwartier en Havengebonden bedrijven.

Het bezwaarschrift lezend kon ik mij als bewoner, direct herkennen in hetgeen voorzitter Teun van Dijk inhoudelijk aan de orde stelt in zijn bezwaarschrift tegen het voorgenomen besluit van 30 november 2018, inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een “Bedrijfsverzamelgebouw” aan de Dr. Lelykade 2 op Scheveningen.

Zeer terecht tekent onze voorzitter, namens de Bewonersorganisatie Havenkwartier bezwaar aan tegen dit besluit, inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een HOTEL onder het kopje “Bedrijfsverzamelgebouw” aan de Dr. Lelykade 2.

Als u zelf het gehele bezwaarschriftartikel leest dan zult u net zoals onze voorzitter, terecht verontwaardigd zijn over de gang van zaken van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Want er wordt helaas wederom gegoocheld met de oorspronkelijke benoeming van optie uit het bestemmingplan Scheveningen Haven en anderzijds de uitleg van het College in haar schrijven RAAD/2018.66 van 12 november jl.

Onze bewonersorganisatie en ik als bewoner voelen ons zwaar misleid, mede voortdurende College berichten te mogen ontvangen waarin zij spreken van “haven blijft haven” en er alleen bouw zou worden toegestaan voor havengebonden bedrijvigheid en er nu, Nota Bene een HOTEL met 144 kamers uit “de hoge College hoed” getoverd wordt? En ook nog eens op een stuk grond waar als enige nog een milieuvergunning geldt voor de daar huidige havengebonden bedrijvigheid !

Terwijl daar nog bijkomt., dat wij als bewoners van de haven en omgeving, alsmede de
havengebonden bedrijven, nu al niet meer verkeerstechnisch de haven in- en uit kunnen, want ook het
verkeersbeleid van het College loopt al decennia achter op de College- Drijfveer en deze is:

– Meer Evenementen, meer Hotels, meer Verkeer op Scheveningen !
– Althans daar lijkt het toch sterk op, geen rekening houdend met de bewoners en de Havengebonden bedrijven.

Laten wij allen onze bewonersvoorzitter steunen in zijn Bezwaar tegen het voorgenomen besluit, de
bouw van HOTEL aan de Dr. Lelykade 2 !

Dick Passchier