Nieuws

Terug naar Nieuws

Soepeler terrassenbeleid

In het coalitieakkoord kondigt het college aan om te komen met een soepeler terrassenbeleid. Dit
betekent meer vrijheid voor ondernemers om een terras in te richten, zonder onnodige regels. Ook
wordt aangekondigd om de vergunningverlening klantvriendelijker te maken. De ondernemers krijgen
meer ruimte, waardoor de stad nog gezelliger wordt.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7654661/2/RIS302730%20Kaderbrief%20soepeler%20terrassenbeleid