Nieuws

Terug naar Nieuws

Tijdelijke Bediencentrale/Semafoor in Scheveningen Haven

Na eerst de Koninginnebank voor de Semafoor te hebben weggehaald en daarna de bekabeling voor een tijdelijke Semafoor op orde te hebben gemaakt, staat nu het tijdelijk onderkomen van de Havenverkeerscentrale op haar plaats.

Als alles goed is aangesloten en de Bediencentrale weer functioneert vanuit haar nieuwe onderkomen, kan de oude Semafoor plat en opnieuw gebouwd worden. Dat duurt nog even.

Voorjaar 2022: sloop bestaande bediencentrale
Half 2022: start nieuwbouw
Eind 2023: ingebruikname nieuwe bediencentrale

De bouw van de nieuwe Bediencentrale is gegund aan de aanneemcombinatie Vialis/Besix. Deze combinatie mag de centrale gaan bouwen voor de lieve som van €18,45 miljoen. Vanuit dit gebouw wordt al het in- en uitgaande scheepvaartverkeer begeleid en zorgen medewerkers voor de bediening en bewaking van de tunnels, bruggen en pollers in de stad.