Nieuws

Terug naar Nieuws

Tot 3 juli a.s.: inspraak voor de Inspraak- en Participatieverordening

De regels voor participatie staan nu in twee officiële documenten van de gemeente Den Haag. De ‘concept-Inspraak- en Participatieverordening 2024’en het ‘concept-Handboek voor samenwerking met de stad’. Deze twee documenten zijn de resultaten van het participatieproces ‘Wie mag het zeggen’. Ze staan nu online op verschillende websites. Op onze website www.doemee.denhaag.nl/wiemaghetzeggen en www.denhaag.nl.

Dit betekent dat de inspraak start
De inspraak start voor de ‘concept-Inspraak- en Participatieverordening 2024’. U kunt een officiële reactie sturen aan de gemeente. Dit kunt u doen met een brief of via e-mail naar haagssamenspel@denhaag.nlDat mag tot 3 juli 2024.Daarna beslist de gemeenteraad of het document aangepast moet worden. Of dat zij het vaststellen zoals het is.

Bekijk de concept-Inspraak- en Participatieverordening

Beleidskader heet nu Handboek
Het tweede document heette steeds het ‘beleidskader’. Dit is nu het ‘Handboek voor samenwerking met de stad’ genoemd. In het handboek staat hoe de gemeente een goed participatietraject organiseert.

Bekijk het concept-Handboek

In juli gaat dit proces verder
De documenten gaan waarschijnlijk in juli naar de gemeenteraad. Dan krijgen wij  weer een update.