Nieuws

Terug naar Nieuws

Uitnodiging Verlate Jaarvergadering BOH 26 April

Beste bewoners uit het Havenkwartier, Geuzenwijk, Vissenbuurt en de Zuid (voormalig Norfolkterrein):

Op dinsdag 26 april 2022 wordt u allen om 20.00 uur uitgenodigd aanwezig te zijn op de statutaire jaarvergadering van de Bewonersorganisatie.

In verband met de corona van de afgelopen tijd zullen de jaarstukken van 2020 en 2021 tijdens deze bijeenkomst ter goedkeuring aan u worden voorgelegd

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Mededelingen.
 • Notulen BOH vergadering d.d. 22 maart 2022.
 • Ingekomen en uitgaande post.
 • Verslag Jaarvergadering 2019.
 • Jaarstukken 2020 en Verklaring Kascontrole Commissie.
 • Concept Jaarstukken 2021 en Verklaring Kascontrole Commissie.
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden Hans van der Lee en Henny Kegge.
 • Wat verder ter tafel komt (agenda voorstellen indienen voor 15 april a.s.)
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Alle informatie is te verkrijgen via www.bohscheveningen.nl of te bevragen bij info@bohscheveningen.nl. Bij onduidelijkheden contact 06-53383965.

In de bijlagen treft u aan:

 • Notulen j.l. BOH vergadering 22 maart 2022.
 • Verslag Jaarvergadering 2019 zoals gepubliceerd in de 4e editie van Rond de Haven 2019.
 • Jaarstukken 2020 incl. bestuursverklaring subsidieverantwoording zoals verstuurd naar de gemeente, alsmede de Verklaring Kascontrole Commissie 2020.
 • Concept Jaarstukken 2021 waarbij de Verklaring Kascontrole Commissie 2021 u tijdens de vergadering wordt meegedeeld.
 • Presentaties nieuwe bestuursleden.

Concept-notulen BOH-vergadering d.d. 22 maart 2022 in De Mallemok

Jaarstukken 2020 en Bestuursverklaring subsidieverantwooding Den Haag

Verklaring Kascontrole Commissie 2020

Jaarstukken 2021

Verklaring Kascontrole Commissie 2021

Verslag Jaarvergadering 2019 (RdH)

Kennismaking Henny Kegge

Kennismaking Hans v.d. Lee