Nieuws

Terug naar Nieuws

Verkeersveiligheid Westduinweg

Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersveiligheid op de Westduinweg onvoldoende is.

Vooruitlopend op de uitkomst van de integrale verkeersstudie corridor Westduinweg / Duinstraat uit de Verkeersvisie 2025 (verwacht 2de kwartaal 2018), wil de gemeente met een aantal infrastructurele aanpassingen de verkeersveiligheid verbeteren.

 

Bewonersbrief – Verbeteren verkeersveiligheid Westduinweg

Bijlage – tekening totaal