Nieuws

Terug naar Nieuws

Verordening tweede wijziging parkeerbelasting Den Haag 2021

Op 20 April heeft het college ingestemd met een voorstel tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021

De parkeeroverlast in Scheveningen is ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren niet verminderd. Daarom heeft het college besloten om in de periode 1 juni tot en met 30 september in te zetten op verlengde venstertijden, hogere straattarieven en een intensievere handhaving: er wordt vaker gecontroleerd met de scanauto en er zal sneller een wielklem worden gezet.
De verlengde venstertijden (vanaf 10.00 uur) gelden in het hele vergunning gebied Scheveningen/Duindorp en de verruimde inzet van de wielklem in enkele aangewezen straten in de Kuststrook.
Voor de periode 1 juni tot en met 30 september stelt het college voor een tarief van € 10,00 per uur vast te stellen voor de gebieden waar nu een tarief van € 3,90 geldt en in de Haven. De tarieven op de parkeerterreinen Noordelijk Havenhoofd en Zwarte Pad worden niet aangepast. Op deze parkeerterreinen geldt geen maximum parkeerduur.

Voor het hele document klik hier :

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige bestuurlijke stukken/664151