Groen in de wijk

Terug naar Groen in de wijk

Voorontwerp leefbaarheidsplein Hennephofkerk

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft het college van B&W het voorontwerp leefbaarheidsplein Hennephofkerk vastgesteld.

Inmiddels is de sloop van het voormalige gemaal in volle gang en wordt binnen de gemeente gewerkt aan het opstellen van het definitief ontwerp en de voorbereidingen voor de uitvoeringswerkzaamheden. De gemeente hoopt nog voor de bouwvak een start te kunnen maken met de herinrichting van het plein.

Schets leefbaarheidsplein Hennephofkerk