Nieuws

Terug naar Nieuws

Voortbestaan Bewonersorganisatie Havenkwartier in gevaar.

Vlak voor de vakantie ontving de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) een emailbericht van Welzijn Scheveningen met de mededeling dat de BOH haar vaste kantoor/vergaderruimte in wijkgebouw de Mallemok in Scheveningen moest opgeven ten gunste van het kantoorgebruik van Welzijn’s locatie manager. En “of we maar even wilden bevestigen dat we daar akkoord mee waren”.
Tijdens onze laatste bewonersvergadering op 26 juni is afwijzend gereageerd op het voorstel. Welzijn’s aanbod van een kast in de gang werd niet gelijkwaardig gevonden aan onze huidige faciliteiten van eigenmachtig vergaderen met zelfstandig gebruik van computer, printer, bureau en archiefkasten, waartoe wij 24/7 toegang hebben en beschikbaar stellen voor overleg van diverse bewonersactiviteiten (zoals recent m.b.t. de tram over de Westduinweg, de algehele verkeersituatie op Scheveningen, de bewonersdiscussie met Vestia m.b.t. renovatie van het Lindoduin, het aanleggen van de invalidenbaan bij de Tweede Haven, de aankleding van de leefbaarheidspleinen, het betaald parkeren en met name het parkeren voor de eigen uitrit, groen langs de haven, etc. etc.). Daarnaast is gebleken dat de BOH een samenbindende functie heeft tussen de nieuwe en de oude bewoners uit het Havenkwartier, hetgeen met de huidige uitbreiding van bewoning op het voormalig Norfolkterrein ook waardevol is.
In reactie op Welzijn’s voorstel hebben we aangegeven dat we geen moeite zouden hebben als medewerkers van de Mallemok – in voorkomende gevallen – zo nu en dan onze ruimte zouden gebruiken om even rustig te kunnen werken. We hebben Welzijn uitgenodigd daar in overleg uit te komen.
In de vakantie troffen wij echter een aangetekend schrijven op de tafel in onze kantoor/vergaderruimte, te weten de opzegging van de huur per 1 september.
Op 10 augustus troffen wij vervolgens een tweede aangetekend schrijven inhoudende een sommatie tot ontruiming en inlevering van de sleutels en daarover uiterlijk 23 augustus 2018 de advocaat van Stichting Welzijn Scheveningen, mr. E. Nijhof van Cees Advocaten NV te Delft, schriftelijk te berichten, met vermelding van verhinderdatum in de komende twee maanden in relatie tot de door hem aangekondigde gerechtelijke procedures.
Als BOH hebben we alleen maar kunnen concluderen dat Welzijn Scheveningen ons ons functioneren als bewonersbelangorganisatie onmogelijk wil maken. Als BOH zijn we ontzet.
Twee jaar geleden heeft datzelfde Welzijn de hele Mallemok willen sluiten en afstoten. Een aantal activiteiten waaronder die van de oud-vissers moesten allemaal elders plaats vinden. Ook toen waren we niet op voorhand op de hoogte gesteld. Wij zijn trots op het feit dat we als BOH er toen alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat de Mallemok als buurtcentrum gesloten werd. En we zijn blij dat er weer activiteiten voor de buurt worden ondernomen. We werken daar graag aan mee. We hebben overigens niet begrepen waarom Welzijn recent een groot gedeelte van de Mallemok voor alleengebruik aan de Aquajutters heeft gegeven. Maar daar gaan wij niet over.
Echter, een Bewonersorganisatie in de zomervakantie confronteren met huuropzegging heeft nogal wat voeten in aarde. Daar zijn we niet blij mee. Dit voornemen van Welzijn Scheveningen brengt het huidig functioneren en daarmee het voortbestaan van de BOH in gevaar. Het midden in de vakantie onverwachts – na 30 jaar gebruik – opzeggen van de huur van de kantoor/vergaderlocatie van de BOH als vrijwilligersorganisatie zonder hen de gelegenheid te geven vervangende werkruimte te zoeken, past ons inziens niet bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling. Helemaal niet als diezelfde gemeente in haar recente College-akkoord zegt burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben.
Onzeker over onze rechten zoeken we nu de mogelijkheid om ruggespraak te houden met onze subsidiegever: de gemeente. Lastig natuurlijk omdat de verantwoordelijke wethouders ook met vakantie waren.
Doordat Welzijn direct een advocaat heeft ingeschakeld is de BOH gedwongen gelijkwaardige deskundigheid te raadplegen. Het is natuurlijk van de zotte dat Welzijn als gemeentelijk gesubsidieerde instelling een andere door de gemeente gesubsidieerde instellingen voor het gerecht daagt. Als BOH willen we dat niet, maar worden er door Welzijn toe gedwongen. Het steekt dat wij als BOH, niet op voorhand door de gemeente zijn geïnformeerd over de dreiging (m.b.t. de plannen van Welzijn en m.b.t. het zoeken naar een oplossing voor het verlies van onze huisvesting). De indruk bestaat nu dat Welzijn de bewonersorganisatie met instemming van de gemeente uit haar werkruimte drukt.
Dat lijkt onredelijk en onbillijk.
De BOH heeft de gemeente gevraagd alsnog te intermediëren om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als die er komt hoeft de BOH als zelfstandige organisatie geen extra gemeenschapsgeld te gebruiken om werk/vergaderruimte op de commerciële markt te gaan huren.