Nieuws

Terug naar Nieuws

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2019

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project  dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002).

Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen”,

maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a.  de Zeeheldentuin (2017) en MIAW (make it art worthy), in Buurtcentrum Noordwal. (2018)

Aanmelden
Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal  één A4’tje tot  6 september worden ingediend bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157;  2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.

Meer informatie bij de juryleden. Zie: www.vogdenhaag.nl