Nieuws

Terug naar Nieuws

Wijziging aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / eerste- en tweede binnenhaven

B E S L U I T :

I.
Op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-10 veiligheidsregio Haaglanden van 11 mei 2020 de dagen waarop de locaties in de aanwijzing van 17 april 2020 zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer te wijzigen:

Vissershavenweg, Zeesluisweg, Doctor Lelykade (tot aan de Van Bergenstraat) en Hellingweg te Den Haag, zoals weergegeven op bijgevoegde en bij dit besluit behorende kaart. Het verbod geldt van vrijdag tot en met zondag van 16.00 – 02.00 uur.

Wijzigen in:

Vissershavenweg, Zeesluisweg, Doctor Lelykade (tot aan de Van Bergenstraat) en Hellingweg te Den Haag, zoals weergegeven op bijgevoegde en bij dit besluit behorende kaart. Het verbod geldt van vrijdag tot en met zondag alsmede op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) van 16.00 – 02.00 uur.

II.
Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treedt.

Zie hier de volledige bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-554.html?utm_campaign=20200523&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_%27s-gravenhage&utm_content=over_uw_buurt