Nieuws

Terug naar Nieuws

Zienswijzen Rotonde Westduinweg – Schokkerweg

Tijdens de formele ‘ter visielegging’ van het concept Voorontwerp (VO) voor de rotonde Westduinweg-Schokkerweg zijn de zienswijzen verzameld en deze stuk voor stuk beoordeeld. De ingediende zienswijzen zijn voor het college aanleiding geweest om het ontwerp op 2 onderdelen beperkt aan te passen, te weten het verruimen van de bochtstralen van het fietspad van de rotonde af, aan beide zijden van de Westduinweg. Dit ten gunste van het fietscomfort en om het moment van afslaan van fietsers eerder zichtbaar te kunnen maken aan het autoverkeer.

RIS302226_Bijlage_2 Rotonde Westduinweg – Schokkerweg

Het college is op 9 april jl. akkoord gegaan met het Voorontwerp voor de rotonde Westduinweg-Schokkerweg. Het besluit van het college inzake Rotonde Westduinweg-Schokkerweg kunt u vinden in het Raadsinformatie Systeem (RIS) op de website van de gemeente www.denhaag.nl  onder het nummer: RIS302226.

Zie ook: https://bohscheveningen.nl/nieuws/vrijgave-inspraak-concept-voorontwerp-rotonde-westduinweg-schokkerweg/