Nieuws

Terug naar Nieuws

11 oktober: bijeenkomst parkeren, verkeer en verkeersveiligheid in het Havenkwartier e.o.

Dinsdag 11 oktober a.s. is er een avond voor bewoners om de verkeersgerelateerde opmerkingen die tijdens de Wijkagenda-discussie van 10 mei jl. (in Thabor) zijn gemaakt zoveel mogelijk om te bouwen naar concrete suggesties voor oplossingen, die we dan even later als BOH namens de bewoners bij de gemeente ter uitvoering kunnen aanbieden.

Achtergrond

In het voorjaar van 2022 is op initiatief van het stadsdeel Scheveningen een discussie georganiseerd over de Wijkagenda, die voortborduurt op de bestaande discussie binnen het Havenkwartier over parkeren, verkeer en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid in de wijk. Daarnaast zijn daar onderwerpen met betrekking tot een groene wijk, een schone wijk, een veilige wijk en speelgelegenheid voor jongeren naar voren gekomen. Een aantal bewoners uit de wijk heeft toen een aantal onderwerpen aangedragen die daarmee samenhangen.

Besproken onderwerpen

Onder andere is de situatie van parkeren, verkeer en verkeersveiligheid op de Boulevard, Zeekant, Kompasbuurt, Vissershavenweg, Korbootstraat, Treilerweg, Westduinweg, Dr. Lelykade, Van Bergenstraat, Koppelstockstraat en Kranenburgweg toen als problematisch aangegeven. Er is gesproken over deelauto’s, deelscooters, fietsen en parkeren, ruimte voor rollators en scootmobiels; over gedrag, handhaving, de rol van BOA’s in het algemeen, maar ook specifiek over de situatie in de Geuzenwijk, Vissenbuurt en rondom de Oranjeschool.

Van probleem naar oplossing

BOH trekt graag de lijn door en nodigt iedereen die op 10 mei jl. meedacht in Thabor voor deze bijeenkomst. Ook roepen wij iedereen die daar toen niet aanwezig was en die een specifiek straatgerichte oplossing heeft zich aan te melden.

Aanmelden

Meld je aan via info@bohscheveningen.nl en vermeld dan ‘deelname 11 oktober’. Onderaan dit bericht vindt u een document met alle tot nu toe gemaakte opmerkingen die we vanuit de Thabor-discussie verzameld hebben, naast de samenvattende opmerkingen vanuit het stadsdeel. Op 11 oktober hopen we dan oplossingsgericht voorstellen voor in de komende Wijkagenda te formuleren, om die een later aan het nieuwe College van B&W ter financiering en uitvoering te overhandigen.

In de nabije toekomst hopen we op eenzelfde manier ook de andere genoemde onderwerpen te behandelen. We hopen u daarover via De Scheveninger en/of Rond de Haven te informeren. Uiteraard kunt u zich ook als ‘trekker’ van een van de onderwerpen aanmelden.

Inloop Mallemok, Westduinweg 38D vanaf 19.00 uur. Start 19.30 uur.

Lees hier de opmerkingen uit de Thabor-discussie en die van het stadsdeel: 220901 Parkeren, verkeer en verkeersveiligheid