Nieuws

Terug naar Nieuws

Aanpakplan Boulevard en Haven Scheveningen 2020

Besluitvorming:
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag:
overwegende dat:
– de huidige situatie aan de kust en in haven van Scheveningen in de komende zomerperiode
extra inzet behoeft en een integrale aanpak;
besluit:
I. in te stemmen met het Actieplan boulevard en haven Scheveningen voor de komende
zomerperiode 2020;
II. in te stemmen met het op korte termijn onderzoeken naar haalbaarheid diverse fysieke
maatregelen in de haven;
III. in te stemmen met het op korte termijn in kaart brengen welke fysieke aanpassingen mogelijk
kunnen zijn om op diverse plekken het rond rijdende verkeer tegen te gaan;
IV. in te stemmen om het verkeer op Scheveningen in de zomermaanden in goede banen te leiden en
in te zetten op een veilige bereikbaarheid van Scheveningen in het kader van de zogenoemde 21-
graden regeling eenmalig € 150.000,- van programma 12 door programmasturing beschikbaar te
stellen;
V. in te stemmen met de extra inzet vanuit de handhavingsorganisatie ten behoeve van de boulevard
en haven van Scheveningen.

Den Haag, 30 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,
de secretaris a.i., de locoburgemeester,
Ilma Merx,                Boudewijn Revis

 

Het volledige RIS document vindt u hier: RIS305676 Actieplan Boulevard en haven Scheveningen zomer 2020