Nieuws

Terug naar Nieuws

Vernieuwen tramsporen lijn 1 en vernieuwen riolering Prins Willemstraat – Jurriaan Kokstraat

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het
openbaar vervoer en de openbare ruimte. Voor 2026 moeten de route en het spoor van lijn 1
geschikt zijn voor nieuwe lagevloertrams. Ook komen er nieuwe haltes die voldoen aan
de nieuwe toegankelijkheidseisen: iedereen moet zelfstandig met de tram kunnen reizen.
Ook wordt de riolering vernieuwd in de Prins Willemstraat en de Jurriaan Kokstraat.

Werkzaamheden van kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg tot aan kruispunt Gevers Deynootweg – Badhuisweg
en zullen plaatsvinden van 31 augustus 2020 tot en met mei 2021

Zie hier de planning en omleidingsroutes:

200706 21304 GEM Netwerk Randstadrail Lijn 1