Nieuws

Terug naar Nieuws

College kondigt drugsverbod af in kuststrook

De overlast op en rond de Boulevard van Scheveningen door drugsgebruik is zo groot dat het volgens het college noodzakelijk is om voor een periode van zes maanden een verbod op het gebruik van softdrugs in te stellen voor de kuststrook. De overlast wordt volgens een zogenoemd Uitvoeringsbesluit van de gemeente waargenomen en ervaren door zowel toezichthouders van politie en gemeente als door burgers die dat melden bij de betreffende instanties.

Het gaat volgens het besluit om een gebied omsloten door en inclusief de straten Noordelijk Havenhoofd – Strandweg – Gevers Deynootweg – Adriaan Maasplein – de gehele Zeekant – Rederserf – De Pier – Zwarte pad.

Het gebied wordt, gezien de overlast, uitgebreid met het gebied rondom het Zuiderstrandtheater, omsloten door en inclusief het Zuidelijk Havenhoofd – Houtrustweg tot aan Zeezwaluwstraat– Kranenburgweg-Boeistraat.

Volledig RIS Document vindt u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9018405/2/RIS305992%20Uitvoeringsbesluit%20verbod%20gebruik%20softdrugs%20ex%20Artikel%202%2048%20derde%20lid%20APV