Columns

Betaald parkeren blijft in stand voor Geuzenwijk, Staten- en Havenkwartier

In het Scheveningse Geuzenwijk, Haven- en Statenkwartier blijft betaald parkeren gehandhaafd. Dat heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van een enquête die door zo’n 2600 mensen is ingevuld. RIS302365 Uitkomsten evaluatie betaald parkeren Haven- Staten- Geuzenkwartier 24 procent van de 10.915 verspreide formulieren is ingevuld. De gemeente had ..

Lees verder

Concept Havenconvenant

Het College wil samen met Bewoners, Bedrijven en Ontwikkelaars en andere Stakeholders in het gebied de economische kansen van het Havengebied zoveel mogelijk benutten. In het Coalitieakkoord is dat als volgt omschreven; “De Haven hoort te leven en te bruisen. Voor de toekomst van de haven sluiten wij een Havenconvenant ..

Lees verder

Katern Maart 2019

Beste buurtgenoten, Bij alle verandering en beweging die we waarnemen in onze woonomgeving blijven zaken herkenbaar als vanouds, ankers waaraan we houvast hebben. Afgezien van vaste punten aan de fysieke horizon, het havenhoofd, de oude kerk, de vuurtoren en de naald, zijn het gebruiken die we terugvinden in de jaarkalender ..

Lees verder

Cultuurhistorisch Document / Groen in het Havenkwartier

Er wordt momenteel door bewoners gewerkt aan een groenplan voor o.a. de Dr. Lelykade. Een goed moment om dit te combineren met elementen uit ons plan om visserij gebonden elementen te doen terugkomen in het straatbeeld rondom de havens. Cultuurhistorie Scheveningen Haven

Lees verder

Welzijn Scheveningen stelt BOH alternatief voor.

Als vervolg op Welzijn’s tijdens de vakantieperiode “aangetekende” huuropzegging heeft wethouder Scheveningen gemaand om eerst eens om de tafel te gaan zitten en te kijken naar oplossingen die voor BOH en Welzijn gezamenlijk acceptabel zijn. Op die manier hebben we dus meer tijd gekregen om tot een oplossing te komen. ..

Lees verder

Katern Augustus 2018

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt, Zoals u elders in de media en ook in deze krant kunt lezen is uw Bewonersorganisatie teleurgesteld maar strijdbaar uit de vakantie gekomen. In onze vakantie is ons de huur van onze vaste kantoorruimte in de Mallemok is opgezegd. De manier waarop dit ..

Lees verder