Nieuws

Terug naar Nieuws

Kranenburgweg: gemeente houdt vol dat haaks parkeren verdwijnt

Een van onze bestuursleden heeft donderdag 18 april jl. gesproken met de omgevingsmanager van de gemeente Den Haag die verantwoordelijk is voor de herinrichting van de Kranenburgweg.
Daaruit is gebleken dat het voornemen van de gemeente om 50 tot 70 haakse parkeerplaatsen te verwijderen onbespreekbaar is. Dat is het belangrijkste punt waarom bewoners van de Kranenburgweg zich verzetten tegen het herinrichtingsplan.
De parkeerplaatsen waar het om gaat, zijn al in 2010 toegevoegd om de parkeerdruk in het Geuzenkwartier te verlichten. Dat heeft altijd en tot op de dag van vandaag goed gewerkt en nooit tot klachten geleid.
Komende dinsdag 23 april is de bewonersgroep Kranenburgweg te gast op de bewonersvergadering van de BOH, voor nader overleg over deze situatie.