Nieuws

Terug naar Nieuws

Gemeente schijnt niet in staat de projectontwikkelaar bij de les te houden. Leefbaarheid bewoners in het gedrang

Bijgaand de brief aan Wethouder Anne Mulder betreffende het aantal inpandige parkeerplekken bij bouwprojecten.

210227 Intell parkeren

Voorts willen wij het College en de Raad aan de gedane uitspraak herinneren bij het aannemen van de Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen-kust.

Er gaat geen spa de grond in tot dat er een definitief verkeersplan is vastgesteld.