Nieuws

Terug naar Nieuws

Kleinere drempels geplaatst op fietsstroken Vissershavenweg

Vrijdag 7 augustus vanaf 6 uur ’s ochtends worden extra drempels gelegd op de Vissershavenweg. Dat betekent dat de 6 reeds geplaatste drempels worden uitgebreid met 6 kleinere, langwerpige en smalle drempels die aan de buitenzijde over de fietssuggestiestroken komen te liggen tot aan de parkeerstroken. De verkeerssituatie wordt daardoor veiliger en er hoeven geen parkeerplaatsen te verdwijnen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden tegen het middaguur voltooid.

Er was de laatste tijd veel overlast van racende auto’s op Scheveningen, ook op de Vissershavenweg. In overleg met de hulpdiensten heeft de gemeente toen snel tijdelijke maatregelen getroffen. Ook bij deze nieuwe uitbreiding zijn de hulpdiensten en de wegbeheerder betrokken geweest. De drempels die er nu bij komen, zijn speciale fietsdrempels waarover ook scootmobielen veilig kunnen rijden. Met deze aanpassing wil de gemeente voorkomen dat automobilisten om de grote drempels heen rijden (zoals de laatste tijd soms gebeurde) en zullen zij nu alsnog vaart moeten gaan minderen.

De verkeerssituatie op de Vissershavenweg is complex. Het is een doorgaande weg met een zogenaamde ‘fietssuggestiestrook’ en parkeerplekken langs de weg. Dat betekent dat tijdelijke maatregelen altijd zorgvuldig worden gemonitord en eventueel worden bijgesteld. Dat gebeurt nu ook en kan nogmaals gebeuren als de situatie daarom vraagt. Het vinden van een definitieve oplossing kost meer tijd. Bovendien is de zomerperiode op Scheveningen altijd het drukst en dit is dan ook niet het moment om een belangrijke route langdurig open te breken.

NOTE BOH:

De BOH heeft in een brief aan de wethouder verzocht de fietsveiligheid op verschillende punten in het traject Westduinweg en Boulevard nader te onderzoeken.  In een reactie heeft de Gemeente aangegeven hier momenteel geen vervolg aan te kunnen geven. De situatie op het kruispunt Treilerdwarsweg / Schokkerweg wordt nog nader bekeken. Wij, als bewoners vertegenwoordiging, zouden graag betrokken worden met het zoeken naar een definitieve oplossing.