Nieuws

Terug naar Nieuws

Stop op nieuwe Hotelplannen in Den Haag

De Haagse verblijfseconomie heeft een flinke klap gehad als gevolg van de coronacrisis. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels lag het afgelopen jaar op ongeveer 30%. De verwachting is dat het enige jaren zal duren voordat de verblijfseconomie weer op pre-coronaniveau komt. Het college stelt voor om tot die tijd te stoppen met het faciliteren van meer hotelaanbod.

Het aantal nieuwe hotelinitiatieven waarvoor een vergunning is aangevraagd of verleend bedraagt op dit moment zo’n 1.300 kamers. Of en wanneer deze nieuwe hotels worden gerealiseerd is niet met zekerheid te zeggen. Het college stelt voor om de planvoorraad af te schalen naar maximaal 1.000 kamers. Pas wanneer de hotelmarkt zich heeft hersteld en de planvoorraad onder de 1.000 kamers komt, omdat hotelplannen zijn gerealiseerd of geannuleerd, is er weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Tot die tijd zal er niet meegewerkt worden aan bestemmingsplanwijzigingen of afwijkingsprocedures voor nieuwe hotelinitiatieven. Bovendien worden in de toekomst alle initiatieven getoetst aan een nieuw toetsingskader.

Bron: Interview wethouder Bruines in Spuigasten Den Haag FM