Nieuws

Terug naar Nieuws

Verkeersbesluit: Instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen, omgeving Boulevard

Verkeersbesluit: Noordelijk Havenhoofd/Zuidelijk Havenhoofd/Zwarte Pad/Gevers Deynootweg
(instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen, omgeving Boulevard) BWT-00153VKZ20

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,
gelezen het op 14 juli 2020 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente Den Haag
in stadsdeel Scheveningen, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een
parkeerverbod voor fietsen en bromfietsen in de omgeving van de Boulevard: Strandweg/
Noordelijk Havenhoofd/Zuidelijk Havenhoofd/Zwarte Pad en Gevers Deynootweg;
gelezen de op 28 juli 2020 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale
Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer,

Het volledige document vind u hier ; https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-47618/1/bijlage/exb-2020-47618.PDF