Nieuws

Terug naar Nieuws

Zomer (vakantie) op Scheveningen

Afsluiting Strandweg
Op 6 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de Strandweg in deze periode ‘s avonds aan beide zijden voor autoverkeer te blijven afsluiten. Dit geldt ook voor enkele achterliggende straten. Gezien het mooie weer dat in aantocht is, houden we er rekening mee dat we de Strandweg en achterliggende straten in het weekend vroeger dan gebruikelijk moeten afsluiten. Ondernemers aan de Strandweg hebben echter aangegeven hun gasten graag de gelegenheid te bieden om aan het begin van de avond nog aan de boulevard te kunnen parkeren.

Daarom bekijken we steeds op de dag zelf of het nodig is om de Strandweg eerder af te sluiten.
Concreet betekent dit dat de Strandweg, inclusief de vijf woonstraten tussen de Gevers Deynootweg en de boulevard, tot en met vrijdag 23/07 gesloten zijn op:

• donderdag 15/07 en vrijdag 16/07 van 20.00 tot 00.00 uur
• zaterdag 17/07 en zondag 18/07 van 18.00 tot 00.00 (bij drukte/overlast vanaf 16.00)
• maandag 19/07 t/m vrijdag 23/07 van 18.00 tot 00.00 uur

Het is de bedoeling dat er op korte termijn ook slagbomen komen en aanvullende voorzieningen die maken dat de parkeercapaciteit van de Strandweg nog wel optimaal gebruikt kan worden.
Hier lees je meer over de plannen. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Hinderlijk geparkeerde deelscooters: werken aan oplossingen
Hinderlijk geparkeerde deelscooters, daar hebben veel mensen op Scheveningen (nog steeds) last van. De gemeente werkt samen met de aanbieders van de scooters, hard aan om dit verschijnsel terug te dringen. Meldingen over fout geparkeerde deelscooters die bij het Meldpunt binnenkomen, delen we direct met de aanbieders. Die zorgen er vervolgens zelf voor dat de scooters op een juiste manier worden gestald of verwijderd. Op basis van de kentekens die zij doorkrijgen, kunnen de aanbieders ook gerichte actie ondernemen tegen de betreffende huurders van de scooters.

Daarnaast zoeken we gezamenlijk naar meer structurele oplossingen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat parkeervakken die al vol staan niet meer in de app worden aangegeven als mogelijkheid om te parkeren. De gemeente heeft het op zich genomen te zorgen voor voldoende, ruime parkeervakken. In dit kader worden de eerste twee deelscootervakken op het Zwarte Pad begin volgende week vergroot. Elke week evalueren we samen met de aanbieders hoe het in de dagen daarvoor gegaan is en bekijken we hoe we de situatie nog verder kunnen verbeteren.

Zomerupdate en een nieuwsbrief
De wens is al vaker uitgesproken door leden van de werkgroep Overlast op Scheveningen, en er wordt gehoor aan gegeven: de gemeente gaat vaker communiceren en meer over de voortgang van het actieplan richting álle bewoners en ondernemers. Dit gebeurt tot nu toe vooral via social media zoals Facebook en Twitter en via De Scheveninger. Vanaf dinsdag is er elke twee weken een ‘zomerupdate’ over het actieplan te lezen in dit huis-aan-huisblad.

In juni is aan alle stadspanelleden woonachtig op Scheveningen (wellicht heeft een deel van de werkgroep deze ook ontvangen) via een uitgebreide enquête gevraagd of en zo ja, hoe ze geïnformeerd (willen) worden over het actieplan. Ook kregen ze de gelegenheid aan te geven dat ze per mail op de hoogte gehouden wilden worden. Maar liefst 350 bewoners lieten hierop hun emailadres achter. Zij ontvangen volgende week de eerste nieuwsbrief over de voortgang van het actieplan. Uiteraard nodigen we ieder lid van de werkgroep uit zich daar ook voor aan te melden. Hierover ontvangen jullie op korte termijn een e-mail.

Aanpak verkeersoverlast
Al sinds Pasen bestaat de mogelijkheid van Park+ Beach. Voor een klein bedrag kun je je auto parkeren in een parkeergarage (bij New Babylon, Laakhaven en het Malieveld) en verder reizen per fiets of tram. Om deze regeling meer bekendheid te geven, is er de komende weken veel aandacht voor Park+ Beach. Via (social-media)campagnes, Q-park en via (de websites van) ondernemers.

Ook op Scheveningen zelf maakt de gemeente ‘reclame’ voor Park + Beach, zodat automobilisten een volgende keer een verstandiger keuze maken. Dit gebeurt o.a. via borden langs de weg. En op heel warme dagen krijgen automobilisten die in de file staan voor de garage een foldertje met informatie aangereikt, samen met een flesje water.

Om het, liefst met veel kabaal of op hoge snelheid, rondjes rijden door jonge weggebruikers die denken dat ze stoer zijn, tegen te gaan, is al een aantal fysieke maatregelen genomen; van verkeersdrempels tot aan afsluitingen. Vandaag start ook een gedragscampagne die moet bijdragen aan een afname van dit asociale gedrag: VROEMVROEM deed je toen.