Verkeer en parkeren

Kleinere drempels geplaatst op fietsstroken Vissershavenweg

Vrijdag 7 augustus vanaf 6 uur ’s ochtends worden extra drempels gelegd op de Vissershavenweg. Dat betekent dat de 6 reeds geplaatste drempels worden uitgebreid met 6 kleinere, langwerpige en smalle drempels die aan de buitenzijde over de fietssuggestiestroken komen te liggen tot aan de parkeerstroken. De verkeerssituatie wordt daardoor ..

Lees verder

Dr. Lelykade 30 km zone

Hoewel de inrichting van de Dr. Lelykade niet doet vermoeden dat hier max. 30 km per uur gereden mag worden, is dit wel het geval. Vooral verkeer komend vanaf de nieuwe rotonde Schokkerweg – Westduinweg heeft dit niet direct in de gaten. Wij vragen hiervoor uw aandacht.

Lees verder

Rotonde Westduinweg / Schokkerweg

De rotonde op de kruising Westduinweg/Schokkerweg in Scheveningen is klaar. De werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf eind maart 2020 kan het verkeer gebruikmaken van de nieuwe rotonde. De kruising van de Westduinweg met de Schokkerweg is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. Door de kruising te vervangen door ..

Lees verder

Concept Vervoersplannen 2021 HTM

Met dit concept Vervoersplan Rail en Bus geeft de HTM haar plannen aan voor 2021. 2. Concept vervoerplannen 2021 HTM (Tram en Bus) Voor het complete concept vervoersplan 2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zie website https://mrdh.nl

Lees verder

Rotonde kruising Westduinweg/Schokkerweg

Op de kruising Westduinweg/Schokkerweg in Scheveningen komt een rotonde. Het verkeer kan hierdoor straks beter doorstromen en wordt veiliger. De werkzaamheden beginnen in januari 2020 en zijn eind maart 2020 afgerond. De kruising Westduinweg/Schokkerweg is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. Door de hellingbaan van de Dr. ..

Lees verder

Ruim baan voor de fiets

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) presenteert, namens het College, vandaag 927-6-2019) het plan ‘Ruim baan voor de fiets – Fietsstrategie Den Haag 2040’. “Onze ambitie is dat Den Haag een echte fietsstad wordt, voor álle Hagenaars. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Een keuze voor ..

Lees verder

Betaald parkeren blijft in stand voor Geuzenwijk, Staten- en Havenkwartier

In het Scheveningse Geuzenwijk, Haven- en Statenkwartier blijft betaald parkeren gehandhaafd. Dat heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van een enquête die door zo’n 2600 mensen is ingevuld. RIS302365 Uitkomsten evaluatie betaald parkeren Haven- Staten- Geuzenkwartier 24 procent van de 10.915 verspreide formulieren is ingevuld. De gemeente had ..

Lees verder