Nieuws

Terug naar Nieuws

Verslag en vervolg inspiratiebijeenkomst gemeente 17 april 2024

Op 17 april jl. sprak de gemeente met bijna honderd deelnemers in Amare over de rol van de bewonersorganisaties bij de wijkagenda, de samenwerking met partners in de wijk, het beter bereiken van de achterban en een betere samenwerking en informatievoorziening.

Verslagen van de thematafels

Er waren die avond vier ’thematafels’. Hierbij treffen jullie de verslagen van de thematafels aan.

Verslag thematafel ‘De rol van bewonersorganisaties bij de wijkagenda’s’

Verslag thematafel ‘Achterban beter bereiken’

Verslag thematafel ‘De informatievoorziening en samenwerking vanuit de gemeente’

Verslag thematafel ‘Samenwerking met partners in de wijk’

Klankbordgroep wijkagenda’s

Tijdens de thematafel ‘de rol van bewonersorganisaties bij de wijkagenda’s’ is er vanuit de gemeente een toezegging gedaan over het oprichten van een klankbordgroep.

Evaluatie beleidsnota Bewonersorganisaties Den Haag

De thematafel ‘De informatievoorziening en samenwerking vanuit de gemeente’ heeft veel goede, nuttige en bruikbare input opgeleverd. Tegelijkertijd heeft Radar Advies de beleidsnota op verzoek van de gemeente geëvalueerd. Eind juni zal Radar Advies haar eindrapport opleveren en dit zal gedeeld worden met alle bewonersorganisaties. Zowel de input van de thematafelsessies als de resultaten van de evaluatie van de beleidsnota worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota bewonersorganisaties. De gemeente streeft erna om eind september een nieuwe concept-beleidsnota af te hebben. Dit concept zal ter consultatie aan alle bewonersorganisaties wordt voorgelegd

Vervolgsessie 16 oktober

Nu is er werk aan de winkel, bij ons als voorbereidingsgroep van vrijwilligers van vijf bewonersorganisaties en de gemeente. En de resultaten daarvan willen de organisatoren delen op woensdagavond 16 oktober a.s.

Alex Bergman (Bewonersorganisatie de Paraplu)

Margreet de Jonge (Wijkberaad Laakhavens)

Wim van Noort (Wijkberaad Mariahoeve)

Nourradine Oulhani (Bewonersorganisatie de Paraplu)

Roderik Plas (Bewonersorganisatie Bouwlust-Vrederust)

Laurens Schrijnen (Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier)

Ondersteund door:

Michael Heuvelman, Kelly Steentjes en Els Vermeulen, gemeente Den Haag

Marja Salman, PEP