Columns

Terug naar Columns

Betaald parkeren blijft in stand voor Geuzenwijk, Staten- en Havenkwartier

In het Scheveningse Geuzenwijk, Haven- en Statenkwartier blijft betaald parkeren gehandhaafd. Dat heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van een enquête die door zo’n 2600 mensen is ingevuld.

24 procent van de 10.915 verspreide formulieren is ingevuld. De gemeente had vooraf een respons van minimaal 35 procent als eis gesteld om de uitkomsten als bindend te beschouwen. RIS302365 Pakeren Haven-, Staten-, Geuzenkwartier

Uit het gemeentelijk onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondervraagden voorstander is van betaald parkeren, tegenover 42 procent die het juist wil afschaffen. Verder wijzen tellingen uit dat de parkeerdruk is gedaald tot onder de negentig procent. Ook is de overlast van zoekverkeer verminderd.

Wethouder gaat in gesprek

Toch zijn er nog wel dingen te verbeteren, vindt wethouder Robert van Asten. Hij kondigt aan daarover in gesprek te gaan met organisaties van bewoners, winkeliers en bedrijven.

De Hellingweg is apart onderzocht. Daar is betaald parkeren momenteel nog niet van toepassing. 54 procent van de adressen heeft gereageerd en een ruime meerderheid heeft geen bezwaar tegen betalen. Het college kondigt daarom aan op een later moment betaald parkeren te gaan invoeren. RIS302365 Parkeren Hellingweg

Bron: Omroep West, Gemeente Den Haag