Openbare ruimte

Definitief Plaatsingsplan ORAC’s Geuzenwijk en Vissenbuurt

Het definitieve plaatsingsplan ORAC’s in de Geuzenwijk en Vissenbuurt is definitief vastgesteld. De inspraakstukken vindt u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/564985 Er is één wijziging voorgenomen t.o.v. het definitieve plan: De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 08-07A wordt verplaatst naar de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 122. Dit in verband met een ..

Lees verder

Geen Speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10

Op maandag 12-10-2020 heeft de Gemeenteraad de ingediende motie van de CU/SGP om geen omgevingsvergunning af te geven voor een speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10 bijna unaniem aangenomen en conform het Havenconvenant ervoor te zorgen dat er vanaf heden geen niet-haven gebonden activiteiten in het havengebied worden gerealiseerd.

Lees verder

Verkeersbesluit: Instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen, omgeving Boulevard

Verkeersbesluit: Noordelijk Havenhoofd/Zuidelijk Havenhoofd/Zwarte Pad/Gevers Deynootweg (instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen, omgeving Boulevard) BWT-00153VKZ20 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, gelezen het op 14 juli 2020 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente Den Haag in stadsdeel Scheveningen, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een ..

Lees verder

Terrassen uur langer open bij 25 graden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag heeft besloten dat de terrassen in Den Haag mogen 1 uur langer open als het 25 graden of warmer is. Dit geldt vanaf donderdag 30 juli 2020 tot het einde van het terrasseizoen op 1 november 2020, van donderdag ..

Lees verder

Cameratoezicht Scheveningen Haven en omgeving

Er komt extra cameratoezicht in de haven van Scheveningen en omgeving. De afgelopen tijd waren er veel klachten over overlast in het gebied. Maar de camera’s zijn onder meer ook bedoeld om ‘ondermijnende activiteiten in de haven’ tegen te gaan, meldt burgemeester Van Zanen donderdag. In de haven van Scheveningen ..

Lees verder

Aanpakplan Boulevard en Haven Scheveningen 2020

Besluitvorming: Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag: overwegende dat: – de huidige situatie aan de kust en in haven van Scheveningen in de komende zomerperiode extra inzet behoeft en een integrale aanpak; besluit: I. in te stemmen met het Actieplan boulevard en haven Scheveningen voor de komende ..

Lees verder

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg

Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden; Gelet op het bij hem, van de zijde van de politie Eenheid Den Haag, ingekomen Veiligheidsplan Kuststrook in Coronatijd (bijgevoegd); Overwegende,dat het op grond van artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van ..

Lees verder